Bagom Teater Baubo

Anne Kjær Wæhrens

Kunstnerisk Leder, Skuespiller, teaterskaber mv.

Jannie Schiødt Kold

Forperson, forfatter og dramatiker

Maria Bak-Hansen

Kasserer, Hospitalsklovn og musiker

Sofie Christiansen

Bestyrelsesmedlem, Kunstnerisk Leder af sART danseteater

Alt efter projektets art og mål arbejder Teater Baubo solo eller i samarbejde med andre skuespillere, instruktører, musikere og kunstnere. Teatret skaber forestillinger til alle mennesker

Teater Baubo blev grundlagt i januar 2023 og drives af kunstnerisk leder Anne Kjær Wæhrens.

Anne Kjær Wæhrens er skuespiller, teater-skaber, sanger, klovn og drama- og stemmeunderviser. Hun har en Master of Fine Arts i ensemblebaseret fysisk teater fra teaterskolen Dell’Arte International School of Physical Theatre. Hendes udtryk er altid præget af komikken og det groteske i sammenspil med det poetiske. Et andet fundament i Annes baggrund og uddannelse er stemmearbejdet Nadine George Voice Work, som hun har arbejdet dybdegående med i snart 20 år.